Indhold

INDHOLDET OMFATTER:

Julehilsener, Diverse, Rejser, Jernbaner, Industribaner, Lokomotiver, Danske Jernbaner, Danske industribaner, Industribaner på Færøerne, Industribaner på Grønland, Geologi og Historie.

Skrol ned i indholdet eller brug søgefeltet.

JULEHILSENER

Julehilsen 2012
Julehilsen 2013
Julehilsen 2014
Julehilsen 2016
Julehilsen 2017
Julehilsen 2018
Julehilsen 2019
Julehilsen 2020
Julehilsen 2021
Julehilsen 2022

DIVERSE

Forårsskoven
Sikken voldsom trængsel og alarm
Solopgang
Tale til Lises fødselsdag

REJSER

Generelt
Rejsekategorien
Hvorfor en rejsekategori
Mad

Rejseønsker

Albanien
Se Rejse på Balkan

Azorerne
Se Rejser i Portugal

Balkan
Rejse på Balkan

Belgien
Se Benelux

Benelux
Rejser i Belgien, Nederland (Holland) og Luxemburg

Bosnien og Hercegovina
Se Rejse på Balkan

Cuba
Rejse på Cuba

Danmark
Det ultimative mørke
Efterårets natur
Helnæs. Min første ferie
Hvad er natur?
Når bare man ikke skal skovle det
Tur til Læsø 2020
Hval i Kolding Fjord

Egypten
Achnaton

England
Se UK

Europa
Europas højeste bjergtoppe

Finland
Rejse i Finland

Frankrig
Rejser i Frankrig

Grønland
Rejser på Grønland

Holland
Se Benelux

Indien
Rejser i Indien.

Island
Rejser på Island

Italien
Rejser i Italien

De kanariske øer
Se Rejser i Spanien

Kina
Rejser i Kina.
Rejser i Tibet.
Rejser på Silkevejen

Kroatien
Se Rejse på Balkan

Luxemburg
Se Benelux

Madeira
Se Rejser i Portugal

Nederland
Dinosaurier og Hollands kamp mod havet

Nordmakedonien
Se Rejse på Balkan

Norge
Rejser i Norge
Svalbard og Jan Mayen

Pakistan
Rejser i Pakistan

Portugal
Rejser i Portugal

Rumænien
Kurrejse

Rusland
Rejse i Rusland

Schweiz
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Eigers nordvæg
Planteskole med veteranbane

Serbien
Se Rejse på Balkan

Spanien
Rejser i Spanien

Storbritannien
Se UK

Sverige
Rejser i Sverige

Tenerife
Se Rejser i Spanien

Tjekkiet
Rejser i Tjekkiet

Tyrkiet
Rejse i Tyrkiet

Tyskland
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Rejser i Tyskland
I Indledning
II Rejser i Bayern

Småberetninger
Den glædelige overraskelse
Fodbold
Harzen. Ackeren
Harzen. En flod er vel en flod
Harzen. På jagt efter oolither
Harzen. På Karststien
Harzen. Sne i Harzen
Harzen. Ud i hjørnerne
Hyrder
Hildesheim. Tusind års slendrian
Köln. Vi går vild i Köln
Mellem Helgoland og Nordstrand
Rügen. Underlige aftenlufte
Slaget i Teutoburgerskoven år 9
Weserbergland
Wilstermarsken. Ved De, hvor De er?
Kirkebesøg

Tyskland og Danmark
Vadehavet I. Indledning
Vadehavet II. Stormfloderne i Vadehavet
Vadehavet III. Stormflods- og sandflugtsrampe områder i Vestslesvig
Vadehavet IV. Inddigninger i Nord- og Sydslesvig

UK
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Verden
Gratis glæder
The Peace Poole Projekt
Verdens top 14

Østrig
Rejser i Østrig

Østrig og Tyskland
Hundertwasser

JERNBANER

Albanien
Jernbaner i Albanien

Balkan
En fælles indledning til en række jernbaner i det tidligere Jugoslavien her betegnet som Balkan foranlediget af, at jeg kun har jernbanekort over det tidligere Jugoslaviens jernbaner under et. Se:
Jernbaner på Balkan. Indledning

Belgien
Jernbaner i Belgien

Bosnien og Hersegovina
Jernbaner i Bosnien og Hercegovina

Bulgarien
Jernbaner i Bulgarien

Cuba
Jernbaner på Cuba

Finland
Jernbaner i Finland

Det forenede Kongerige
Jernbaner i UK

Frankrig
Jernbaner I Frankrig

Grækenland
Jernbaner i Grækenland

Holland
Se Jernbaner i Nederland

Indien
Jernbaner i Indien

Italien
Jernbaner i Italien

Kina
Jernbaner i Kina

Kroatien
Jernbaner i Kroatien

Montenegro
Jernbaner i Montenegro

Nederland
Jernbaner i Nederland

Nordmakedonien
Jernbaner i Nordmakedonien

Norge
Jernbaner i Norge

Pakistan
Statsbaner i Nordøstpakistan

Portugal
Jernbaner i Portugal

Rumænien
Jernbaner i Rumænien

Schweiz
Jernbaner i Schweiz

Serbien
Jernbaner i Serbien

Spanien
Jernbaner i Spanien

Sverige
Jernbaner i Sverige

Tjekkiet
Jernbaner

Tyrkiet
Jernbaner

Tyskland
Sild
Niebüll
Tyske baner til landvinding og kystbeskyttelse I
Flensborg
Slesvig
Midt- og Sydvestslesvig
Eckernförde, Rendsborg, Holsten
Hamborg I. Stats- og privatbaner
Hamborg II. Industribaner 1
Hamborg III. Industribaner 2
Hamborg IV. Industribaner 3
Hamborg V. Industribaner smalsporede
Jernbaner i Sachsen og Thüringen
Bozen, Innsbruck, München
2012 Mammuttens år
Weserbergland. Udvalg
Havnebaner
To tyske privatbaner
Privatbaner  omkring Köln
Banerne ved De rhinske Brunkulsværker
Banerne ved kulminerne i Ruhr-området
Jernbaner ved SDAG Wismut
Kiel. Pellworm, Helgoland og Padborg
Lokomotiver i Jylland fra Canada Works
Danske og tyske Sodafabrikker med jernbane

Østrig
Jernbaner

Industribaner

Verden
Jernbaner i Nordatlanten
Pionerbaner

Tyskland
Rammelsberg
Tyske baner til landvinding og kystbeskyttelse

LOKOMOTIVER

Industribaneforskning – Billedbestemmelse
Industribaneforskning – Lokomotivnummerforvirring
Borsig industribanelokomotiver i Danmark
Freudenstein industribanelokomotiver i Danmark
Günther industribanelokomotiver i Danmark
Güstrow industribanelokomotiver i Danmark
Hanomag industribanelokomotiver i Danmark
Maffei industribanelokomotiver i Danmark
10 hk Jung lokomotiver
10 hk O&K lokomotiver
Tidlige flyttelige industribaner og deres lokomotiver
Tidlige, letbyggde og lokaltbyggede lokomotiver i Danmark
Mergelbanernes tidlige, danskbyggede motorlokomotiver
Elektriske lokomotiver på danske industribaner
Smalsporede militære jernbaner og deres materiel under Første Verdenskrig
Saddeltanklokomotiver på danske industribaner
Emil Mayrisch
En lokomotivfamilie
Farumværkernes lokomotiver
Lokomotivet Annie
Bjarkøy og Grindsted
Rolf og Rosa

DANSKE JERNBANER

Erindringer fra Fredericia Station
Led, ledvogtere og ledvogterhuse

DANSKE INDUSTRIBANER

Brunkul
Brunkul på Fiskbækegnen
Fiskbæk Briketfabrik

Dambrug
Dambrugsbanerapport 2012
Det svinder i Grimstruptroljerne

Jernbaneanlæg
Anlæg af Fredericia ny banegård

Industribanemuseer
Hedelands Veteranbane 2012

Kiselgur
Baner i Kiselgurproduktionen

Mergel
Andelsselskabet Vestjyllands Mergelforsyning
Hjallerup og Omegns Mergelselskab
Over  Feldborg Mergelselskab
Them Sogns Mergelselskab
Årslev Omegns og Voldum Mergelselskaber

Militære jernbaner
Sikringsstilling Nord. Baner og lokomotiver

Rømøs industribaner
Skinnevejen
Diger
Rømødæmningen
Værnemagtens baner

Teglværker
Alkærsig Teglværk
De forenede Teglværker, Århus A/S
Tre teglværker ved Silkeborg

Tørv
Ellingværket
Martin Anchersens tørveværker ved Bøllingsø
Klosterlundmuseet
Tre tørveværker i Pårup Mose
Tørveproduktion omkring Bøllingsø

Vandbygning
Anlæg af Alrødæmningen
Anlæg af Bogødæmningen
Anlæg af Harteværket
Anlægsarbejde på Kolding Havn
Anlæg af Rømødæmningen
Vandbygningsarbejder i Hvide Sande

Entreprenører
Petersen & Holm

Diverse
Værnemagtsarbejder og brunkul
Jernbanen i skolen

INDUSTRIBANER PÅ FÆRØERNE

Samtlige kendte industribaner på Færøerne

INDUSTRIBANER PÅ GRØNLAND

Indledning og Qornoq

GEOLOGI

Forhistorisk forårstur
Geologiske oplevelser 2018
Hvorfor uddøde dinusaurerne?
Dinosaurer på museum
Klimaforandringer
Lidt om geologien i Weserbergland og omegn

HISTORIE

Achnaton
Erindringer fra De fem onde År
Graven i Skoven
Min barndoms jul
Runesten i Eltang-Vilstrup Kommune
Slaget i Teutoburgerskoven år 9
Verdun og Første Verdenskrig. Se Rejser i Frankrig