Indhold

JULEBREVE, FERIEHILSENER OG ANDET

Indeholder mere eller mindre midlertidige filer, der burde have været slettet efter at være gået op i andre indlæg.
Julehilsen 2012. Jernbaner
Julehilsen 2012
Julehilsen 2013. Jernbaner
Julehilsen 2013
Julehilsen 2014
Julehilsen 2014. Jernbaner
Julehilsen 2015. Jernbaner
Julehilsen 2016
Julehilsen 2017. Jernbaner
Julehilsen 2017
Forårspostkort 2018
Sommerpostkort 2018
Julehilsen 2018
Julehilsen 2018. Jernbaner
Julehilsen 2019
Julehilsen 2020
Forårsskoven
Sikken voldsom trængsel og alarm
Solopgang
Tale til Lises fødselsdag

REJSER

Generelt
Rejsekategorien
Mad

Rejseønsker

Albanien
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Belgien
Se Benelux

Bosnien og Hercegovina
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Cuba
Rejse på Cuba

Danmark
Det ultimative mørke
Efterårets natur
Helnæs. Min første ferie
Hvad er natur?
Når bare man ikke skal skovle det
Tur til Læsø 2020

Egypten
Achnaton

England
Se UK

Europa
Europas højeste bjergtoppe

Finland
Rejse i Finland

Frankrig
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Rejser i Frankrig

Grønland
Rejser på Grønland

Holland
Se Benelux

Indien
Rejser i Indien.

Island
Rejser på Island

Italien
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Rejser i Italien

Italien, Tyskland
Kirkebesøg

Italien, Østrig, Tyskland
Bozen, Innsbruck, München. Rejsepostkort

Kina
Rejser i Kina.
Rejser i Tibet.
Rejser på Silkevejen

Kroatien
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Luxemburg
Se Benelux

Nederland
Dinosaurier og Hollands kamp mod havet

Nordmakedonien
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Norge
Rejser i Norge
Svalbard og Jan Mayen

Pakistan
Rejser i Pakistan

Portugal
Både om Azorerne og Madeira kan der skrives mere om, og det kommer måske, hvis tiden tillader.
Azorerne
Madeira
Algarve Rejser på egen hånd

Rumænien
Kurrejse

Rusland
Guiden går vil i St. Petersborg

Schweiz
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Eigers nordvæg

Serbien
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Spanien
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Tenerife

Storbritannien
Se UK

Sverige
Rejser i Sverige

Tjekkiet
Rejser i Tjekkiet

Tyrkiet
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Rejse i Tyrkiet

Tyskland
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Den glædelige overraskelse
Fodbold
Harzen. Ackeren
Harzen. En flod er vel en flod
Harzen. På jagt efter oolither
Harzen. På Karststien
Harzen. Sne i Harzen
Harzen. Ud i hjørnerne
Hyrder
Hildesheim. Tusind års slendrian
Köln. Vi går vild i Köln
Mellem Helgoland og Nordstrand
Rügen. Underlige aftenlufte
Slaget i Teutoburgerskoven år 9
Weserbergland
Wilstermarsken. Ved De, hvor De er?

Tyskland og Danmark
Vadehavet I. Indledning
Vadehavet II. Stormfloderne i Vadehavet
Vadehavet III. Stormflods- og sandflugtsrampe områder i Vestslesvig
Vadehaver IV. Inddigninger i Nord- og Sydslesvig

UK
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.

Verden
Gratis glæder
Hvorfor en rejsekategori
The Peace Poole Projekt
Verdens top 14

Østrig
Alle rejser i landet er endnu ikke omtalt, men det kommer, når eller hvis tiden tillader. Indlæggene vil nok ikke nå det omfang, der oprindelig var planlagt. Er der allerede indlæg under overskriften, er det uddrag af julebreve, og dem ligger der flere af, som blot afventer tid.
Rejser i Østrig

Østrig og Tyskland
Hundertwasser

JERNBANER

Balkan
Jernbaner på Balkan. Indledning
Jernbaner i Albanien
Jernbaner i Bulgarien
Jernbaner i Bosnien og Hercegovina
Jernbaner i Kroatien
Jernbaner i Nordmakedonien
Jernbaner i Montenegro
Jernbaner i Serbien
Blomsterbede på jernbanestationer

Belgien og Nederland
Belgien og Holland

Cuba
Jernbaner på Cuba

Danmark

Det forenede Kongerige
Jernbaner

Finland
Jernbaner i Finland

Frankrig
Jernbaner

Grækenland
Jernbaner

Holland
Se Belgien og Nederland

Indien
Bredspor
Meterspor
Smalspor
Darjeelingbanen

Island
Industribaner

Italien
Jernbaner. Del I
Jernbaner. Del II

Italien Østrig Tyskland
Bozen, Innsbruck, München

Kina
Jernbaner i Kina

Nederland
Se Belgien og Holland

Norge
I. Statsbaner
II. Privatbaner
Flåmbanen
Svalbard VI. Industribaner

Pakistan
Statsbaner i Nordøstpakistan

Portugal
Jernbaner på Algarvekysten
Jernbaner på Azorerne
Jernbaner på Madeira

Rumænien
Jernbaner

Schweiz
I. Statsbaner
II. Privatbaner 1
III. Privatbaner 2
IV. Sporveje, museumsbaner og industribaner
Museumsbanen Blonay – Chamby
Planteskole med veteranbane

Spanien
Jernbaner

Sverige
I. Statsbaner.
II. Privatbaner og Private udbydere
III. Veteranbaner, museumsbaner mv
IV. Industribaner
V. Industribaner II
Malmbanen

Tjekkiet
Jernbaner

Tyrkiet
Jernbaner

Tyskland
Sild
Niebüll
Tyske baner til landvinding og kystbeskyttelse I
Flensborg
Slesvig
Midt- og Sydvestslesvig
Eckernförde, Rendsborg, Holsten
Hamborg I. Stats- og privatbaner
Hamborg II. Industribaner 1
Hamborg III. Industribaner 2
Hamborg IV. Industribaner 3
Hamborg V. Industribaner smalsporede
2012 Mammuttens år
Weserbergland. Udvalg
Havnebaner
To tyske privatbaner
Privatbaner  omkring Köln
Banerne ved De rhinske Brunkulsværker

Tyskland, Danmark
Kiel. Pellworm, Helgoland og Padborg
Lokomotiver i Jylland fra Canada Works

Østrig
Jernbaner

Industribaner

Verden
Jernbaner i Nordatlanten
Pionerbaner

Tyskland
Kalkbanen i Förderstedt
Rammelsberg
Tyske baner til landvinding og kystbeskyttelse

LOKOMOTIVER

Borsig industribanelokomotiver i Danmark
Hanomag industribanelokomotiver i Danmark
Maffei industribanelokomotiver i Danmark
10 hk Jung lokomotiver
10 hk O&K lokomotiver
Tidlige flyttelige industribaner og deres lokomotiver
Tidlige, letbyggde og lokaltbyggede lokomotiver i Danmark
Mergelbanernes tidlige, danskbyggede motorlokomotiver
Elektriske lokomotiver på danske industribaner
Smalsporede militære jernbaner og deres materiel under Første Verdenskrig
Emil Mayrisch
En lokomotivfamilie
Farumværkernes lokomotiver
Lokomotivet Annie
Bjarkøy og Grindsted
Rolf og Rosa

DANSKE JERNBANER

Erindringer fra Fredericia Station

DANSKE INDUSTRIBANER

Brunkul
Brunkul på Fiskbækegnen
Fiskbæk Briketfabrik

Dambrug
Dambrugsbanerapport 2012
Det svinder i Grimstruptroljerne

Jernbaneanlæg
Anlæg af Fredericia ny banegård

Industribanemuseer
Hedelands Veteranbane 2012

Kiselgur
Baner i Kiselgurproduktionen

Mergel
Andelsselskabet Vestjyllands Mergelforsyning
Hjallerup og Omegns Mergelselskab
Over  Feldborg Mergelselskab
Them Sogns Mergelselskab
Årslev Omegns og Voldum Mergelselskaber

Militære jernbaner
Sikringsstilling Nord. Baner og lokomotiver

Rømøs industribaner
Skinnevejen
Diger
Rømødæmningen
Værnemagtens baner

Teglværker
Alkærsig Teglværk
De forenede Teglværker, Århus A/S
Tre teglværker ved Silkeborg

Tørv
Ellingværket
Martin Anchersens tørveværker ved Bøllingsø
Klosterlundmuseet
Tre tørveværker i Pårup Mose
Tørveproduktion omkring Bøllingsø

Vandbygning
Anlæg af Alrødæmningen
Anlæg af Bogødæmningen
Anlæg af Harteværket
Anlægsarbejde på Kolding Havn
Anlæg af Rømødæmningen

Diverse
Værnemagtsarbejder og brunkul
Jernbanen i skolen

INDUSTRIBANER PÅ FÆRØERNE

Samtlige kendte industribaner på Færøerne

INDUSTRIBANER PÅ GRØNLAND

Indledning og Qornoq

GEOLOGI

Forhistorisk forårstur
Geologiske oplevelser 2018
Hvorfor uddøde dinusaurerne?
Dinosaurer på museum
Klimaforandringer
Lidt om geologien i Weserbergland og omegn

HISTORIE

Achnaton
Erindringer fra De fem onde År
Graven i Skoven
Min barndoms jul
Runesten i Eltang-Vilstrup Kommune
Slaget i Teutoburgerskoven år 9
Verdun og Første Verdenskrig. Se Rejser i Frankrig