Bents bane

Velkommen til Bents bane

Helt uden reklamer og kunstig intelligens. De er med vilje valgt fra. Skulle et firma eller et produkt få en positiv omtale på denne hjemmeside, er det sket med min egen fri vilje. Ingen firmaer har bedt mig om noget eller betalt mig noget som helst. Der er heller ingen tekster skrevet af robotter, såkaldt kunstig intelligens. Hvad der vil komme i fremtiden, hvor litteraturhenvisningen er nettet, kan jeg ikke tage ansvaret for, men jeg vil prøve at undgå de automatiske skriverobotter.

I kilder og litteraturhenvisninger er jeg nødt til at nævne kilder, der via cookies ønsker adgang til dit privatliv, men når det gælder hjemmesider til supplerende litteratur, medtages de ikke, hvis de bruger cookies. Min side bruger ikke cookies. Hvad skulle jeg dog med dem?

Oprindeligt var min hjemmeside ledsaget af et par vellignende fotos af sideindehaveren, men på grund af tidernes ugunst har jeg fjernet dem. Men du skal ikke snydes for at typisk billede af sideindehaveren på arbejde. Han ses til venste noterende data på disse personbefordrende motorvogn i 900 mm spor på Hallig Oland i Vadehavet. Troljerne har godt gemt et eller andet sted siddende et identifikationsskilt, hvis tekst noteres, så også jeg kan holde styr på, hvad jeg har set før på trods af ommalinger og ombygninger af materiellet. Skiltet ændres ikke! Foto: Edit Laursen 2005.

Oprindeligt var min hjemmeside ledsaget af et par vellignende fotos af sideindehaveren, men på grund af tidernes ugunst har jeg fjernet dem, men du skal ikke snydes for at typisk billede af sideindehaveren på arbejde. Han ses til venste noterende data på disse personbefordrende motorvogne i 900 mm spor på Hallig Oland i Vadehavet. Troljerne har godt gemt et eller andet sted siddende et identifikationsskilt, hvis tekst noteres, så også jeg kan holde styr på, hvad jeg har set før på trods af ommalinger og ombygninger af materiellet. Skiltet ændres nemlig ikke! Foto: Edit Laursen 2005.

Hvorfor nu en hjemmeside?
Hurra, jeg har fået en hjemmeside i 75 års fødselsdagsgave af min datter. Da jeg ikke har fået hjemmesider ind med moder-mælken, kan der gå nogen tid, inden hjemmesiden kører. Imens er jeg sikkert ofte oppe at køre, men det er anden historie.

Hvad vil jeg?
På bentsbane vil jeg fortrinsvis skrive om industribaner og om rejser. For mig er emnerne industribaner, jernbaner og rejser svære at skille, så der kan være industribaner i rejseindlæggene. Det eneste sted, jeg har været uden tilfældigvis at se en industribane, er i Tibet.

Hvad kan siden her? Hvad kan jeg?
Hvis du interesserer dig for emnerne, industribaner og rejser, kan du måske finde inspiration her. Måske lokalhistorikere kan finde noget om tipvognsbanen ved netop tørvemosen, teglværket, kalkværket  på deres egn. Eller brugen af tipvognsspor ved et anlægsarbejde netop på deres egn. Hvis jeg har færdige filer i mit arkiv, kan der ret hurtigt leveres stof ud ad huset. Skal jeg først hen og renskrive og skanne, kan det godt vare. Jeg besvarer undertiden industribanespørgsmål på andres hjemmesider, de såkaldte fora. Som regel på opfordring, idet spørgerne som regel kan spørge hurtigere, end jeg kan svare.

Det kunne også være, at du lå inde med et gammelt postkort med et lokomotiv og nogle arbejdere på og gerne ville vide noget om hvor og hvornår. Jeg har hidtil bestemt langt over de halve af de mange hundrede billeder, jeg hidtil er blevet stillet over for. Hidtil har jeg levet lykkeligt uden hjemmeside og alligevel fået tilsendt hundreder af billeder til bestemmelse.

Jeg skriver meget hurtigt, så der ryger ofte slåfejl med, og, hvad værre er, jeg har meget svært ved at tage mig sammen til at læse det igennem, jeg har skrevet og derefter rette det. Det beklager jeg. Jeg beklager derimod ikke, at jeg løbende lægger dele af et indlæg ud i stedet for at gemme i kladde og vente med udlægning, til det er helt færdigt. Det vil ofte være billeder, der mangler, idet jeg først skal finde dem frem og skanne dem. Det er også med fuldt overlæg og af erfaring fra andre elektroniske systemer, at jeg ikke foretager orddeling endsige laver lige højremarginer.

Hvordan ser siden ud på din pc?
Tja, den version, du får frem på din pc, burde jo være identisk med den version, jeg har afleveret. Selv har jeg to pc’er, og adgang til yderligere Pc’er både med Windows og med Apple samt stationære, bærbare, tablets, i-pads og i-phones, og sandt at sige med forskellige udlægninger af originalen, flere i særdeles dårlig kvalitet og for en enkelt i-phone med en helt umulig gengivelse. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Jeg har fulgt spillets regler, men måske du kan ændre på dine indstillinger?

Vil du udskrive noget, så vid, at udskriften tilsyneladende afhænger af din browser. Selv har jeg to browsere, der kreerer hver sin opfattelse af udskriften! I hvert fald indtil jeg fik dem indstillet med de rigtige marginer med mere. Mozillas Firefox skriver også større filen ud end andre browsere. Af denne grund delte jeg i starten mange indlæg, for de ikke skulle blive for store for browseren. På det seneste har jeg imidlertid ikke delt indlæg, og tilmed slået en del indlæg sammen til kun ét indlæg. De fleste rejseindlæg hedder nu kun Rejse i …. eller Rejser i ….. Det samme vil komme til at gælde de fleste jernbaneindlæg.

Hjemmesidens levetid?
Da jeg har passeret de 85 for opadgående, er det nok begrænset, hvor længe hjemmesiden vil være at finde på nettet. Da det er min datter, der betaler siden, er der ingen tvivl om, at den dag, jeg ikke er her mere, bliver siden lukket. Er der derfor indlæg, du gerne vil gemme, så er det nu, du skal gøre det, mens siden stadig eksisterer. Siderne kan frit downloades. Min datter, der er sidens webmaster, arbejder dog på den sag, men hvad der sker, ved jeg ikke, og når det sker, er det for sent for mig at gribe ind.

Jeg har modtaget adskillige protester mod en lukning af siden, men jeg kan jo lige som ikke rigtig gøre noget. Jeg har dog adviseret min datter, min webmaster, om i givet fald først at overføre siden til min forening, Industribaneklubben, der har lovet at føre den videre. Jeg tror, at det nok kun gælder industribanestoffet, som klubben er interesseret i at bevare. Måske endda kun det danske. Så derfor, er du specielt glad for en rejseberetning eller en udenlandsk bane, så tag siden ned nu, inden det er for sent.

Det samme gælder min sky. Den dag, jeg af gode grunde ikke mere betaler til skyen, fordi mine børn har lukket min bankkonto, så forsvinder mine fotos. Mange familiebilleder vil ikke være det stor savn for verden, men jeg har en del industribanebilleder, både egne og billeder tilhørende nu afdøde forskere, og disse billeder var måske nok var værd at bevare. Det er imidlertid ikke et problem, du kan løse her og nu. I øvrigt er det efterhånden ved deling næsten løst.