Det svinder i Grimstruptroljerne

Foruden de i indlægget Dambrugsbanerapport 2012 nævnte endnu i drift værende Grimstruptroljer, fandtes der også nogle hensatte troljer rundt  omkring. En af disse er nu også borte. Formentlig blev den solgt som skrot og ophugget i 2012.

Den uheldige trolje har kørt på Langelund Dambrug ved den øvre del af Omme Å nordvest for Billund. Her mødte jeg den allerede i 80’erne, men i følge Grimstrup Maskinfabrik er den ikke solgt som ny til bruget. Hvor den har kørt først, vides ikke. Ejeren havde i øvrigt fire andre brug også ved Omme Å, og alle fem brug have bane. En af banerne blev købt af en hobbybaneejer, efter at skinnernes lasker var blevet skåret i stykker med skærebrænder. Denne hobbybane får på et eller andet tidpunkt også et indlæg i dette forum.

Grunden til lukningen hænger sammen med naturgenoprettelsen af Omme Å, der har kostet næsten alle brugene langs åen eksistensen. Omme Å var nok en af de åer, hvor dambrugene lå tættest og samtidig en af de åer, hvor flest brug havde bane i 1980, da mine medarbejdere og jeg begyndte på vore besigtigelser.

Omme Å er en betydelig biå til Skjern Å, Danmarks vandrigeste å. Gudenåen er som bekendt Danmarks længste.

Den formentlig ophuggede trolje var ombygget på et tidspunkt. En stor jernplade var lagt over førerpladsen, og “førerpladsen” var i stedet flyttet om agter. Ombygningen gav ringere plads for føreren, men bedre plads til godset.

Billederne er taget af forfatteren 2008. De har også været offentliggjort på jernbanen.dk.

Bent Hansen 16. oktober 2013.

Troljen fra Langelund blot få år efter bruget naturgenoprettedes. Den overdækkede motordel og oprindelige førerplads ses.

Troljen fra Langelund blot få år efter bruget naturgenoprettedes. Den overdækkede motordel og oprindelige førerplads ses.

 

Vue fra siden.

Vue fra siden.

 

Førerpladsen. Føreren kunne stå på denne lille platform og ikke tage plads op for godset. I forvejen var balanceforholdene dog vanskelige. Troljen var let at tippe i tom tilstand!

Førerpladsen. Føreren kunne stå på denne lille platform og ikke tage plads op for godset. I forvejen var balanceforholdene dog vanskelige. Troljen var let at tippe i tom tilstand!

 

Dette indlæg blev udgivet i Industribaner og tagget . Bogmærk permalinket.