Bents bane

Velkommen til Bents bane

Oprindeligt var min hjemmeside ledsaget af et par vellignende fotos af sideindehaveren, men på grund af tidernes ugunst har jeg fjernet dem. Men du skal ikke snydes for at typisk billede af sideindehaveren på arbejde. Han ses til venste noterende data på disse personbefordrende motorvogn i 900 mm spor på Hallig Oland i Vadehavet. Troljerne har godt gemt et eller andet sted siddende et identifikationsskilt, hvis tekst noteres, så også jeg kan holde styr på, hvad jeg har set før på trods af ommalinger og ombygninger af materiellet. Skiltet ændres ikke! Foto: Edit Laursen 2005.

Oprindeligt var min hjemmeside ledsaget af et par vellignende fotos af sideindehaveren, men på grund af tidernes ugunst har jeg fjernet dem, men du skal ikke snydes for at typisk billede af sideindehaveren på arbejde. Han ses til venste noterende data på disse personbefordrende motorvogne i 900 mm spor på Hallig Oland i Vadehavet. Troljerne har godt gemt et eller andet sted siddende et identifikationsskilt, hvis tekst noteres, så også jeg kan holde styr på, hvad jeg har set før på trods af ommalinger og ombygninger af materiellet. Skiltet ændres nemlig ikke! Foto: Edit Laursen 2005.

Hvorfor nu en hjemmeside?
Hurra, jeg har fået en hjemmeside i fødselsdagsgave af min datter. Da jeg ikke har fået hjemmesider ind med moder-mælken, kan der gå nogen tid, inden hjemmesiden kører. Imens er jeg sikkert ofte oppe at køre, men det er anden historie.

Hvad vil jeg?
På Bents bane vil jeg fortrinsvis skrive om industribaner og  om rejser. For mig er emnerne industribaner, jernbaner og rejser svære at skille, så der kan være industribaner i rejseindlæggene. Det eneste sted, jeg har været uden tilfældigvis at se en industribane, er i Tibet.

Hvad kan siden her? Hvad kan jeg?
Hvis du interesserer dig for emnerne, industribaner og rejser kan du måske finde inspiration her. Måske lokalhistorikere kan finde noget om tipvognsbanen ved netop tørvemosen, teglværket, kalkværket  på deres egn. Eller brugen af tipvognsspor ved et anlægsarbejde netop på deres egn. Hvis jeg har færdige filer i mit arkiv, kan der ret hurtigt leveres stof ud ad huset. Skal jeg først hen og renskrive og skanne, kan det godt vare. Jeg svarer undertiden industribanespørgsmål på andres hjemmesider, de såkaldte forum. Som regel på opfordring, idet spørgerne som regel kan spørge hurtigere, end jeg kan svare.

Det kunne også være, at du lå inde med et gammelt postkort med et lokomotiv og nogle arbejdere på og gerne ville vide noget om hvor og hvornår. Jeg har hidtil bestemt langt over de halve af de mindst hundrede billeder, jeg hidtil er blevet stillet over for. Hidtil har jeg levet lykkeligt uden hjemmeside og alligevel fået tilsendt hundreder af billeder til bestemmelse.

Jeg skriver meget hurtigt, så der ryger ofte slåfejl med, og, hvad værre er, jeg har meget svært ved at tage mig sammen til at læse det igennem, jeg har skrevet og derefter rette det. Det beklager jeg. Jeg beklager derimod ikke, at jeg løbende lægger dele af et indlæg ud i stedet for at gemme i kladde og vente, med udlægning, til det er helt færdigt. Det vil ofte være billeder, der mangler, idet jeg først skal finde dem frem og skanne dem. Det er også med fuldt overlæg og af erfaring fra andre elektroniske systemer, at jeg ikke foretager orddeling.