Tyskland. Hamborg. Jernbaner III. Industribaner 2. del

Selv om mange afsnit blot skøjter hen over emnet, fylder indlægget alligevel så meget, at jeg ser mig nødsaget til at dele indlægget i fem dele:
Tyskland. Hamborg. Jernbaner I. Statsbaner, privatbaner og museumsbaner
Tyskland. Hamborg. Jernbaner II. Industribaner 1. del
Tyskland. Hamborg. Jernbaner III. Industribaner 2. del
Tyskland. Hamborg. Jernbaner IV. Industribaner 3. del
Tyskland. Hamborg. Jernbaner V. Industribaner smalsporede

Fortsat fra Tyskland. Hamborg. Jernbaner II. Industribaner 1. del.

WALTERSHOF
Da Waltershof er et vidt begreb, skal her præciseres, at området her formentlig kaldes Dradenau og havnen Petroleumshafen. Her ligger flere tankanlæg og også tidligere BPs Olieraffinaderi, men det er i dag lukket og erstattet af en containerhavn. Også andre tankanlæg har solgt deres egne lokomotiver og lejer lokomotiver hos DB eller får DB til at rangere for sig. Mest stabil i min tid har Bominflot været, selv om der ikke her var lokomotiver fra starten.

Bominflot Tanklager GmbH
Min yndlingslokomotivejer i Waltershof var da også Bominflot  Hvem der oprindelig ejede tankanlægget, ved jeg ikke, men Bominflot, der lyder russisk, etablerede sig først efter Genforeningen. De kunne ved næsten hvert besøg underholde med et nyt (brugt) lokomotiv eller et nymalet tidligere set lokomotiv blot i anden farve. Og så kunne man se ind udefra. Når lokomotivet havde hentet tankvogne og disse var tømte, kørte det normalt udenfor og afleverede tankvogne på sporene uden for hegnet og hentede nye vogne.

Bominflot Tanklager GmbH 1, LKM 261 424/1964. V 15// 23. Fra Hafenbahn Sassnitz 13, Makrele 1991. Set 1992.

Bominflot Tanklager GmbH 1, LKM 261424/1964. V 15// 23. Fra Hafenbahn Sassnitz 13, Makrele 1991. Foto fra 1992.

I år 2000 var lokomotivet blevet gult. Logoet er også anderledes.

I år 2000 var lokomotivet blevet gult. Logoet er også anderledes.

I 2001 havde firmaet lejet WAB 2, WestfälischeAlmetalbahn ex. Vopo 11. LKM

I 2001 havde firmaet lejet WAB 2, Westfälische Almetalbahn ex. Vopo 11. LKM

I 2002 så jeg Krupp 3854/1958. 220 hk. Ny til Phönix Rheinrohr, Duisburg. Senere til Mannemann og Flam Stahlhandel samt Railtec.

I 2002 så jeg Krupp 3854/1958. 220 hk. Ny til Phönix Rheinrohr, Duisburg. Senere til Mannesmann og Flam Stahlhandel samt Railtec.

Næste år var der igen "nyt" lokomotiv, 04 fra Sulo, Herford. 1, O&K 26732/1971. MB 10 N. Foto 2005.

Næste år var der igen “nyt” lokomotiv, 04 fra Sulo, Herford. 1, O&K 26732/1971. MB10N. Foto 2005.

Dels kunne man fotografere gennem firmaet åbne port, og dels forlod lokomotivet jævnligt området for at hente og returnere tankvogne. Fire vogne kunne tømmes ad gangen, så der skulle køres nogle gange for at tømme et bloktog med olie. foto fra 2005.

Dels kunne man fotografere gennem firmaet åbne port, og dels forlod lokomotivet jævnligt området for at hente og returnere tankvogne. Fire vogne kunne tømmes ad gangen, så der skulle køres nogle gange for at tømme et bloktog med olie. foto fra 2005.

2008. Jung 14137/1971. RC 240. Railtec. Sidste besøg. Senere har jeg erfaret, at den gule nr. 04 igen optrådte hos Bominflot. Sikker nu ejet af firmaet?

2008. Jung 14137/1971. RC 240. Railtec. Sidste besøg. Senere har jeg erfaret, at den gule nr. 04 igen optrådte hos Bominflot. Sikkert nu ejet af firmaet?

BP
BP havde som nabo til Bominflot et stort raffinaderi, Allerede i 1988 var det lukket, men tanklageret eksisterede stadig. I 1996 var hele grunden dog ryddet, og kort efter var der banket en containerhavn ned her.

Flere gange var jeg her, men uden at se lokomtoiver. i 1988 lykkedes det at se BP 3 rangere mellem hegnet og vognene. MaK.

Flere gange var jeg her, men uden at se lokomotiver. I 1988 lykkedes det at se BP 3 rangere mellem hegnet og vognene. MaK.

i 1990 var det BP 4, MaK 220027/1956. Fra en hensat godsvogn lykkedet det at overse hegnet. BP 5 sås også, men absolut ufotogent.

i 1990 var det BP 4, MaK 220027/1956. Fra en hensat godsvogn lykkedet det at overse hegnet. BP 5 sås også, men absolut ufotogent.

Esso
Yderst ude på petroleumshalvøen havde Esso et mindre lager. En indfødt entusiast mente, at DB rangerede for Esso, men også at Esso havde lejet et DB-lokomotiv. I 1988 var det DB 361 178-7.

Defrol
Foruden Esso, Bominflot og Dupeg lå også Defrol her. Det var, mindes jeg, et af de firmaer, man ikke kunne nærme sig, uden at pladsmanden kom farende, så man tabte lysten til at fotografere. Selv om jeg burde have retten på sin side, gider jeg ikke spilde tid på endeløse diskussioner med en ophidset portner og et eventuelt tilkaldt værkspoliti, der måske også mente at være i besiddelse af rettigheder.

I 1986 vidste jeg endnu ikke, at pladshunden bed, så jeg skød en Unimog, HH-C4411. Den havde ikke driftsnummer.

I 1986 vidste jeg endnu ikke, at pladshunden bed, så jeg skød en Unimog, HH-C4411. Den havde ikke driftsnummer.

Dupeg
Dette tanklager beliggende mellem Esso og Bominflot havde tidligere egne lokomotiver, men som de betroede mig en dag: Nu kørte DB for dem. Hver gang lokomotivet havde nedbrud kom DB bare med et andet og fortsatte, hvor de slap, uden at Dupeg behøvede at bekymre sig.

DB 360 908-8 kom formentlig også fra Esso med et træk tankvogne. 1992.

DB 360 908-8 kom fra Dupeg med et træk tankvogne. 1992.

Dupeg var også et af de selskaber, der havde DB til at rangere for sig. Her DB 360 908-8 i 1996.

Dupeg var også et af de selskaber, der havde DB til at rangere for sig. Her DB 360 908-8 i 1996.

I 2000 sås DB 333 360-3. Det var Dupeg-personale, der kørte.

I 2000 sås DB 333 360-3. Det var Dupeg-personale, der kørte.

I 2001 var det DB 333 048-7, der slog sine folder.

I 2001 var det DB 333 048-7, der slog sine folder.

Güterbahnhof Hamburg-Waltershof
Forskellen på en Güterbahnhof og en Hafenbahnhof er, at en Güterbahnhof ejedes af DB, mens en Hafenbahnhof ejedes af Hamborgs Havnebaneselskab. Ofte lå de i forlængelse af hinanden.

På godsbanegården holdt adskillige private køretøje ud over DBs. Kun de færreste var henstillet fotogent. Her ses et Siemens Dispolok lejet af IBS. Desuden stod den dag et MRCE, et ALS, et WLT (en ex DR V 100,) et MWB og to DB.

På godsbanegården holdt 2010 adskillige private køretøjer ud over DBs. Kun de færreste var henstillet fotogent. Her ses et Siemens Dispolok lejet af IBS. Desuden stod den dag et MRCE, et ALS, et WLT (en ex DR V 100,) et MWB og to DB.

Fotogent stod også et Siemens Dispo fra Box-Xperiss. Foran MRCE'en.

Fotogent stod også et Siemens Dispo fra Box-Xperess. Foran MRCE’en.

Hafenbahnhof Hamburg-Waltershof

Den videre befordring til en af havnens store rangerbanegårde varetog DB 290 008-1. Risten her skulle bære navnet Waltershof Hafenbahnhof.

Den videre befordring fra en Güterbahnhof til en Hafenbahnhof varetog DB, og de fortsatte ofte helt ud til kunden og undertiden også inde hos denne. Her ses DB 290 008-1 på Waltershof Hafenbahnhof.

På Petroleumshalvøen holdt i 2006 OHE 120 076.

På Petroleumshalvøen holdt i 2006 OHE 120 076, MaK 1000516/1971.

I 2008 holdt OHE 120 071 i området. Det var blevet moderne at kvitte DB og leje sig ind hos mere kommunale selskaber.

I 2008 holdt OHE 120 071 i området. Det var blevet moderne at kvitte DB og leje sig ind hos mere kommunale selskaber.

Güterbahnhof Alte Süderelbe
Denne statsbanegodsbanegård lå tæt på Waltershof. I mange år lå den bag jordvolde og beplantning, men så byggedes en ny bro, og jordflytningerne gav navlig mulighed for entusiaster til at komme på skudhold og for at komme af med en bil.

ITL CSKD INTRANS 1116 238-5, MRCE 185 553-5 og EVB 420.13 holdt til parade 2009. Tre lokomotiver, tre ejere, tre nummersystemer og tre typer. Den sidste er en diesel.

ITL CSKD INTRANS 1116 238-5, MRCE 185 553-5 og EVB 420.13 holdt til parade 2009. Tre lokomotiver, tre ejere, tre nummersystemer og tre typer. Den fjerneste er en diesel.

Tjekken. Bag denne DB Schencker Rail 185 058-5 og imellem lidt af en blå MaK G2000.

Tjekken er CSKD INTRANS 1116 238-5. Bag denne DB Schencker Rail 185 058-5 og imellem lidt af en blå MaK G2000.

AKN V 2.023 med en OHE, en EVB og en Schweizer som baggrund.

AKN V 2.023 med en OHE, en EVB og en Schweizer som baggrund.

Lidt af WLB og en schweizer og så i hel figur EVB 91 80 6185 ???-6 D Regional. EVB står for Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser.

EVB 420.12 en diesel. Der stod her mindst 25 lokomotiver, men i tre rækker. En del var dog fotogene.

EVB 420.12 en diesel. Der stod her mindst 25 lokomotiver, men i tre rækker. En del var dog fotogene. EVB står for Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser.

Disporlok Wiener Lokalbahn Cargo GmbH ES 64 U2 021.

Dispolok Wiener Lokalbahn Cargo GmbH ES 64 U2 021.

ITL CSKD INTRANS 1116 233-6.

ITL CSKD INTRANS 1116 233-6. ITL betyder Internationale Transport Logistik, og det var oprindeligt et tysk familie-AS, der gradvist er overtaget franske SNCF gennem Captrain.

MRCE dispo ES 64 02-099. 91 80 6182 599-2 D Dispo. MRCE er et japansk udlejningsfirma og bogstaverne står for Mitsui Rail Capital Europe GmbH.

OHE, Osthannoversche Eisenbahnen AG 185 534-5.

OHE, Osthannoversche Eisenbahnen AG 185 534-5.

SBB Cargo Re 482 043-7.

SBB Cargo Re 482 043-7.

MWB V 1001. 98 80 0273 007-1 D MWB. MWB er Mittelweserbahn. Firmaet er i 2013 overtaget af EVB.

MWB V 1001. 98 80 0273 007-1 D MWB. MWB er Mittelweserbahn. Firmaet er i 2013 overtaget af EVB.

Hamburger Aluminiumswerke
Værket har med tiden skiftet navn alt efter ejeren. Værket afviste besøgsamodninger, og pladsmanden reagerede også på entusiaster, der fotograferede gennem hegnet. Der var dels tale om frygt for terrorister dels om beskyttelse af fabrikshemmeligheder.

I 1983 kørte dette lok uden driftsnummer, Henschel 30882/1963. Type DH120. Lokomotivet kom fra Salzgitter og gik 1994 Freunde der Eisenbahn i Wilhelmsburg, hvor den endu begandt sig i 2000.

I 1983 kørte dette lok uden driftsnummer, Henschel 30882/1963. Type DH120. Lokomotivet kom fra Salzgitter og gik 1994 til Freunde der Eisenbahn i Wilhelmsburg, hvor den endnu befandt sig i 2000.

I 1994 kørte lok 1, Deutz 57003/1959 type A6M517R ex. DB 323 093-5. 1990 skiftede lokomotivet fra DB til HAW.

I 1994 kørte lok 1, Deutz 57003/1959 type A6M517R ex. DB 323 093-5. 1990 skiftede lokomotivet fra DB til HAW.

I 2000 havde jeg hed til at se HAW 2, O&K 26073/1963, type LB II, ex. DB 323 292-3. Den købtes 1994. Lokomotivføreren ser olm ud, men jeg kunne ikke høre, hvad han råbte ad mig, men ikke længe efter kom en politibil med udrykning og kørte ind på værket, da var jeg imidlertid kørt ned af en ældre vej mod Altenwerder.

I 2000 havde jeg lejlighed til at se HAW 2, O&K 26073/1963, type LB II, ex. DB 323 292-3. Den købtes 1994. Lokomotivføreren ser olm ud, men jeg kunne ikke høre, hvad han råbte ad mig, men ikke længe efter kom en politibil med udrykning og kørte ind på værket. Da var jeg imidlertid færdig og var kørt igen – ned af en ældre, ikke meget brugt vej mod Altenwerder. Jeg har stadig ondt ved at tro, at en jernbanefotograf skulle være målet!

Hamburger Stahlwerke
Værket er et elektrostålværk, der benytter skrot som råstof. Det har i min tid ofte skiftet navn og ejer, og hvad det hedder nu, slår jeg ikke op, da navnet sikkert er ændret igen, inden jeg har trykket på opdatér. Værket er utilgængeligt, men man kan se ind gennem hegnet. Bevoksningen har i de senere år udviklet sig voldsomt. En del foto er taget fra de allesteds henstillede lastbilers lad og diverse stiger. Billederne er taget ved passage til og fra Petroleumshavnen. Stop, kig og fotografer, hvis der er noget, eller kør videre, hvis der intet er. Kommer man én gang om året ,skal der nok før eller siden vise sig noget.

HSW 3, Henschel 31875/1974 DHG 300. Bag maskinen ses en potte, hvori skrottet smeltes. Fotoet er fra 1987 og lokomotivet tilhørte dengang i 1987 formentlig Eckhardt & Co.

HSW 3, Henschel 31875/1974 DHG 300. Bag maskinen ses en potte, hvori skrottet smeltes. Fotoet er fra 1987 og lokomotivet tilhørte dengang i 1987 formentlig Eckhardt & Co.

HSW 4, Henschel 31983/1976 DHG 300 rangerer med ankomne skrotvogne. Foto fra 1994, hvor værket har overtaget lokomotivet, hvilket ses af tekstningen på førerhuset.

HSW 4, Henschel 31983/1976 DHG 300 rangerer med ankomne skrotvogne. Foto fra 1994, hvor værket har overtaget lokomotivet, hvilket ses af tekstningen på førerhuset.

HSW 14, der dog formentlig også tilhører Eckhardt & Co. ankommer fra havnen i baggrunden med skrotvogne 1987.

HSW 14, der dog formentlig også tilhører Eckhardt & Co. ankommer fra havnen i baggrunden med skrotvogne 1987. Henschel 29971/1959 DH240. 1979 fra VPS Salzgitter, Verkehrsbetriebe Peine – Salzgitter.

I 1996 var også nr. 14 malet om sikkert efter overtagelse af HSW.

I 1996 var også nr. 14 malet om sikkert efter overtagelse af HSW.

Bag værket lå færdigvarelageret. Her rangerede i 1987 en formentlig lånt DB Köf, der dog ikke ville tættere på, så nummeret kunne læses. Normalt trængte jeg ikke ind på andres grundstykker, især ikke da ejerne ofte kunne være ekstremt pirlige.

Bag værket lå færdigvarelageret. Her rangerede i 1987 en formentlig lånt DB Köf, der dog ikke ville tættere på, så nummeret kunne læses. Normalt trængte jeg ikke ind på andres grundstykker, især ikke da ejerne ofte kunne være ekstremt pirlige.

I 1988 havde jeg mere held. HSW 2, Diema 3286/1972 DVL 150 passerede offentlig vej. Allerede samme år tilhørte den OnRail og stod i Moers hos MaK.

I 1988 havde jeg mere held. HSW 2, Diema 3286/1972 DVL 150 passerede offentlig vej. Allerede samme år tilhørte den OnRail og stod i Moers hos MaK.

Hansaport
Firmaet importerer malm til indlandsstålværkerne hovedsageligt Salzgitterværket. I de år jeg kom der, havde DB haft held til med nyt specialbygget materiel i 5000 t tog at udkonkurrere kanalprammene, der kun tog 3500 t. Firmaet brugte rangerrobotter, som jeg aldrig har regnet for rigtig lokomotiver, men jeg kom alligevel jævnligt forbi, skønt p-forholdene var yderst vanskelige her. Da robotterne var på hårdt arbejde, skiftedes der jævnligt ud i de 25 år, jeg kom på stedet. I alt ni forskellige lokomotiver og robotter ses på fotoene.

I 1986 stod der endnu inde på værket et rigtigt lokomotiv, Hansaport 5, MaK uden data. Den var henstillet.

I 1986 stod der endnu inde på værket et rigtigt lokomotiv, Hansaport 5, MaK uden data. Det var henstillet.

Hansaport 1, Windhoff 130484/2/1976 RW170D 1986.

Hansaport 1, Windhoff 130484/1/1976 RW170D 1986.

Hansaport 2, Windhoff 130484/2/1976 RW170D. Bemærk mellemvognen, da malmvognen havde centralkobling, mens robotten havde normalt trækudstyr.

Hansaport 2, Windhoff 130484/2/1976 RW170D. Bemærk mellemvognen, da nogle af malmvognene havde centralkobling, mens robotten havde normalt trækudstyr.

Hansaport 3 i forgrunden og 4 bagved. Hansaport 3 er en Vollert, men det angivne byggenummer er sandsynligvis forkert.

Hansaport 3 i forgrunden og 4 bagved. Hansaport 3, Vollert 1071977. 1987.

Hansaport 4, Windhoff uden data. Også her mellemvogn. 1993.

Hansaport 4, Windhoff uden data. Også her mellemvogn. 1993.

Hansaport A, Vollert

Hansaport A, Vollert 87/27A/1989 DR1800. 1994. Den kører uden mellemvogn! Julepynten på taget er formentlig radiostyringsantennen?

Hansaport B og C i baggrunden begge med tog foran læssesiloen. De kørte uden mellemvogn. Vollert 89/27B/1989 DR1800.

Hansaport B og 4 i baggrunden begge med tog foran læssesiloen. De kørte uden mellemvogn. B er Vollert 89/27B/1989 DR1800. Fjernstyringsmanden sad øverst i siloen, men kan her ikke se fotograferne.

Hansaport A. På dette foto ser lokomotivet noget anderledes ud. Ombygning? Foto fra 2004.

Hansaport A. På dette foto ser lokomotivet noget anderledes ud. Ombygning? Foto fra 2004.

Hansaport C, Windhoff 260121/1995. Typebetegnelsen kan læses på fotoet. Også her køres uden mellemvogn. Lokomotivet vejer 85 t. Bemærk, at området ikke er hegnet ind. Gå dog ikke ud på sporet. lokomotiet standser ikke, da der ikke er lokomotivfører om bord.

Hansaport C, Windhoff 260121/1995. Typebetegnelsen kan læses på fotoet. Også her køres uden mellemvogn. Lokomotivet vejer 85 t. Bemærk, at området ikke er hegnet ind. Gå dog ikke ud på sporet. Lokomotivet standser ikke, da der ikke er lokomotivfører om bord.

Hansaport D, Windhoff 260122/1995 RW180DH. 1997.

Hansaport D, Windhoff 260122/1995 RW180DH. 1997.

Hansaport A, B og C i alfabetisk uorden oprangeret på ventesporet. I baggrunden en skovlhjusgravemaskine, der åbenbart også kan læsse af. 2000.

Hansaport A, B og C i alfabetisk uorden oprangeret på ventesporet. I baggrunden en skovlhjusgravemaskine, der åbenbart også kan læsse af. 2000.

Overgangsvognens træktøj. 1997.

Overgangsvognens træktøj. 1997.

Først i 2009 tænkte jeg på at fotografere DB og malmtogene, og det blev kun til dette ene foto af to DB-lokomotivet holdende helt ude ved Autohof Waltershof, der er placeret lige under motorvejsbroen syd for Elbtunnelen. 2009

Først i 2009 tænkte jeg på at fotografere DB og malmtogene, og det blev kun til dette ene foto af to DB-lokomotiver holdende helt ude ved Autohof Waltershof, der er placeret lige under motorvejsbroen syd for Elbtunnelen. 2009

Ved anlæg af en ny containerhavn i Waltershof blev nogle af Hansaports spor flyttet og p-forholdene for fotografer gjort endnu mere umulige. De nye arealer sprøjtes af et privat firma med egen sporgående Unimog. Billedet ser ud til at være taget fra bilen. Det meste af Hansaports arealer var dækket af et tykt lag jernsstøv, men naturen er ukuelig, så også her voksede ukrudt som f. eks. jernurt? 2004.

Ved anlæg af en ny containerhavn i Waltershof blev nogle af Hansaports spor flyttet og p-forholdene for fotografer gjort endnu mere umulige. De nye arealer sprøjtes af et privat firma med egen sporgående Unimog. Billedet ser ud til at være taget fra bilen. Det meste af Hansaports arealer var dækket af et tykt lag jernsstøv, men naturen er ukuelig, så også her voksede ukrudt som for eksempel jernurt? 2004.

En hyrde lader sin hjord afgræsse områderne omkring Hansaport og navnlig den nedlagte landsby Altenwerder, hvor de rømmede arealer blot lå og ventede på anlæg af en containerhavn. Han ville ikke fotograferes, men senere så jeg på en fotoudstilling på et kunstmuseum i Duisburg, at han eller en kollega var blevet det. At forklare baggrunden vil føre for vidt. Et særligt indlæg tager sig af den sag. Se: Verden. Hyrder

En hyrde lader sin hjord afgræsse områderne omkring Hansaport og navnlig den nedlagte landsby Altenwerder, hvor de rømmede arealer blot lå og ventede på anlæg af en containerhavn. Han ville ikke fotograferes, men senere så jeg på en fotoudstilling på et kunstmuseum i Duisburg, at han eller en kollega var blevet det. At forklare baggrunden vil føre for vidt. Et særligt indlæg tager sig af den sag. Se: Verden. Hyrder. Foto 1987.

HDW
Her er tale om et skibsværft, der også bygger i Kiel.

HDW 1, O&K 26697/1970 MB125N. Billedet er taget af Ulrich Völz 1982. Da jeg kom frem, var det væk.

HDW 1, O&K 26697/1970 MB125N. Billedet er taget af Ulrich Völz 1982. Da jeg kom frem, var det væk.

WANDSBECK
Her i det østlige Hamborg omkring Wandsbeck S-banestation på banen til Lübeck ligger Possehl Erzkontor GmbH med en Deutz fra 1938. Det var et smalsporlokomotiv bygget om til normalspor. Jeg nåede aldrig ud i den ende af byen. Nærmere Wandsbeck Ost lå Gesellschaft für Lagereibetriebe mbH, men heller ikke her kom jeg. Her var en O&K MV4A.

VEDDEL
Øst for Veddel, en S-banestation på strækningen mod Harburg lå en del industrier med bane domineret af Norddeutsche Affinerie, der – skønt der også her var normalsporlokomotiver – omtales under smalspor i Hamborg V. Normalsporlokomotiverne nåede jeg aldrig at se.

Eckhardt & Co KG.
Værket har også en afdeling i Waltershof ved stålværket foruden den mindre afdeling i Hovestrasse i Veddel, der dog besad et lokomotiv med samme bemaling og nummersysten som på afdelingen i Waltershof. I Hovestrasse var der tale om en skrothandel. I Waltershof håndteredes skrot til Stålværket.

Eckhardt 3, Henschel 30883/1963. DH120. Det ligner en forkortet Mh, hvad det vel også er. Den er to-koblet. Foto 1988.

Eckhardt 3, Henschel 30883/1963. DH120. Det ligner en forkortet Mh, idet den er to-koblet. Foto 1988.

Indlægget fortsættes i Tyskland. Hamborg. Jernbaner IV. Industribaner 3. del.

 

Dette indlæg blev udgivet i Industribaner, Jernbaner. Bogmærk permalinket.