Sukkerrørsbaner på Cuba. Normalspor

Disse var drevet af MINAZ, Ministerio del Azucar, hvis logo var påmalet mange af de motorlokomotiver, vi så. Damplokomotiverne var mærket med sukkermøllens navn samt logoet CAI, Complejo Agro Industrial samt et nummer, der bestod af to dele. Første del angav lokomotivets hestekraft. Jo højere nummer, jo flere hestekræfter. Man kunne dog let finde ulogik i systemet. Anden del var blot et løbenummer, der ikke gjaldt den enkelte fabrik, men var fortløbende i den pågældende hestekraftsklasse.

Sukkerfabrikkerne kaldtes sukkermøller eller centraler oversat fra spansk, og ikke alle møller raffinerede sukkeret. Møllerne var også nummeret. Længst i nord og vest var møllerne nummeret 100, 101, 102 osv. Næste landsdel havde numre begyndende med 200. Helt i syd og øst havde møllerne numre i 600-klassen.

Møllerne var blev næsten alle omdøbt efter revolutionen, idet de havde fået navne efter revolutionshelte. Enkelte navne var dog uigennemskuelige, således Costa Rica og Uruguay. Den store mølle Australia, henviser ikke til Australien, men Australia betyder på spansk syd!

Størsteparten af banerne var normalsporede. Et kort over banerne viser sikkert alle sidebaner, men næppe alle sidespor var afsat. Ikke alle møller var i drift hvert år og ikke alle spor befaredes hvert år. Kapaciteten var rigelig, da man ikke kunne sælge alt det sukker, der kunne produceres. På den anden side havde man heller ikke råd til at købe kunstgødning, så rørene var ikke altid så store og sukkerholdige, som de kunne have været. Dette forhold gav lidt større arealer og lidt mere kørsel end strengt nødvendigt.

Transporterne var rationaliseret så meget, at de nu foregik fra læssepladser til mølle, og ikke som tidligere fra mark til mølle. På de centrale læssepladser blev bladene taget af rørene og disse skåret i passende stykker, så man ikke skulle transportere affald. Vognene var fireakslede tremmevogne eller vogne med sider af net. Hele vognen tippedes på fabrikken efter at den ene side var løsnet.

Høsten burde egentlig være mekaniseret, men arbejdere med machete sås også. Dels kneb det med maskiner og olie til disse, dels skulle cubanerne have arbejde.

Nogle møllers baner var rent dampdrevne, mens andre var rent diseldrevne. Det siger sig selv, at vi besøgte de dampdrevne. Da vejrfænomenet el Niño drillede det år, var en del af de fabrikker, vi skulle besøge midlertidigt ude af drift, men så var damplokomotiverne imidlertid hjemme i remisen og lod sig besigtige.

En adresse på nettets billeder fylder 5½ linje, så det er lettere at skrive MINAZ i browseren og klikke i billeder. Starten giver 100 % gevinst, mens du midt i søgningen er oppe på 50 % støj (reklamer) for at slutte med næsten 100 % uvedkommende reklamebilleder.

I billeddelen er billederne ikke ordnet, hverken alfabetisk eller i nummerorden efter møller eller efter lokomotiver. Billederne vises i den rækkefølge, jeg så lokomotiverne. Vi begyndte syd for Havana, tog så mod vest og derpå til møller på det centrale Cubas sydkyst for derfra at bevæge os nordpå og senere vestpå tilbage med Havana.

Kort, et af de eneste, jeg fik tegnet, over møllerne syd og vest for Havana. Statsbaner er fuldtoptrukte. MINAZ baner i normalspor har sveller, men de punkterede er MINAZ i smalspor. Indbollede møllenumre står ved besøgte møller.

Kort, et af de eneste, jeg fik tegnet, over møllerne syd og øst for Havana. Statsbaner er fuldtoptrukte. MINAZ baner i normalspor har sveller, men de punkterede er MINAZ i smalspor. Indbollede møllenumre står ved besøgte møller.

Cai 201, Amistad con los Pueblos 1803, Baldwin 52195/1920 syd for Havana var turens første damplokomotiv. 1'D-koblet og i næsthøjeste trakkraftklasse. Møllenavnet betyder Venskab mellem Folkene, aet meget brugt navn eller slagord i socialistiske lande.

Cai 201 Amistad con los Pueblos 1803, Baldwin 52195/1920 sydøst for Havana var turens første damplokomotiv. 1’D-koblet og i næsthøjeste trakkraftklasse. Møllenavnet betyder Venskab mellem Folkene, et meget brugt navn eller slagord i socialistiske lande.

Ikke alle steder ved MINAZ lå sporene lige pænt, Ikke desto mindre kørte med lokomotivet og en hjemmelavet togførervogn med et stort hul i gulvet en kilometer ud ad linjen. Det ville de ikke have ekstra for ud over drikkepenge.

Ikke alle steder ved MINAZ lå sporene lige pænt, Ikke desto mindre kørte vi med lokomotivet og en hjemmelavet togførervogn med et stort hul i gulvet en kilometer ud ad linjen. Cubanerne ville ikke have ekstra for turen ud over drikkepenge.

Vi kørte ud til vejen, fotograferede en ko og toget og returnerede så igen. Kun lokomotivet og caboosen med os entusiaster stående deltog.

Vi kørte ud til vejen, fotograferede en ko og toget og returnerede så igen. Kun lokomotivet og caboosen med os entusiaster stående deltog.

 

MINAZ 38 038, TGM-8K fra USSR 1981 på CAI 201, Gregorio Arlee Manalis, Møllen have et større smalspornet, men normalsporforbindelse til andre møller.

MINAZ 38 038, TGM-8K fra USSR 1981 på CAI 201 Gregorio Arlee Manalis. Møllen have et større smalspornet, men normalsporforbindelse til andre møller.

Kort, det eneste, jeg fik tegnet, over møllerne syd og vest for Havana. Statsbaner er fuldtoptrukte. MINAZ baner i normalspor har sveller, men de punkterede er MINAZ i smalspor. Indbollede møllenumre står ved besøgte møller.

Kort, et af de  eneste, jeg fik tegnet, over møllerne syd og vest for Havana. Statsbaner er fuldtoptrukte. MINAZ baner i normalspor har sveller, men de punkterede er MINAZ i smalspor. Indbollede møllenumre står ved besøgte møller.

CAI 108 Orlando Noradse, 1101, Vulcan 1117/1907. Et lokomotiv med tender og saddeltank. Det var da også hensat for museumsformål.

CAI 107 Pablo de la Torriente Brau 1101, Vulcan 1117/1907. Et lokomotiv med tender og saddeltank. Det var da også hensat for museumsformål.

CAI 109 Orlando Noradse, 1103, Baldwin 54052/1920. Dens tender er mærket med navnet på en anden mølle.

CAI 107 Pablo de la Torriente Brau 1103, Baldwin 54052/1920. Flere smalsporlokomtiver har højere nummer og altså flere hestekræfter!

 

Aflæsning på møllen. Nogle hjemmelavede rangermaskiner varetog rangeringen her. De var bygget af dele af russiske bæltetraktorer. Nærmest fotografen nr. 3.

Aflæsning på møllen. Nogle hjemmelavede rangermaskiner varetog rangeringen her. De var bygget af dele af russiske bæltetraktorer. Nærmest fotografen nr. 3.

Et par dræsiner i Trinidad. Desuden ses en vendetrekant. Vi så ofte mandskabstransporter på sådanne dræsiner.

Et par dræsiner i Trinidad. Desuden ses en vendetrekant. Vi så ofte mandskabstransporter på sådanne dræsiner.

 

Trinidad Station havde engang været smuk, men nu lignede området et sidespor på en skrotplads eller ophugger. Ud til Sukkerdalen skulle der køre et museumstog, men maskinen her var defekt, og det var reservemotormateriellet også. Museumsmaskinen, der ellers er nymalet er 1551, Baldwin 52204/1919. 1'C. Bygget til mamerican Sugar Company. Senere CAI 438 Ramon Punciana. Tenderen var dog mærket FCUH, Havanas forenede Jernbaner.

Trinidad Station havde engang været smuk, men nu lignede området et sidespor på en skrotplads eller ophugger. Ud til Sukkerdalen skulle der køre et museumstog, men maskinen her var defekt, og det var reservemotormateriellet også. Museumsmaskinen, der ellers er nymalet er 1551, Baldwin 52204/1919. 1’C. Bygget til American Sugar Company. Senere CAI 438 Ramon Punciana. Tenderen var dog mærket FCUH, Havanas forenede Jernbaner.

MINAZ 37084 på CAI 440 Ifrain Alfonso. Type TGM-4. USSR 1978. 68 t. 750 hk.

MINAZ 37084 på CAI 440 Ifrain Alfonso. Type TGM-4. USSR 1978. 68 t. 750 hk.

CIA 440 Ifrain Alfonso1910, ALCO 66284/1925. 1'D'1. Maskinen hedder Doña Flor efter en person i en populær brasiliansk sæbeopera. Hun passerer her en motorvej vest for Santa Clara. Maskinen er en Cubas største damplokomotiv. Bemærk det medkørende mandskab.

CIA 440 Ifrain Alfonso1910, ALCO 66284/1925. 1’D’1. Maskinen hedder Doña Flor efter en person i en populær brasiliansk sæbeopera. Hun passerer her en motorvej vest for Santa Clara. Maskinen er Cubas største damplokomotiv. Bemærk det medkørende mandskab.

Depotet på CAI 440. Fra venstre 1637, 1635, Doña Bella og 37084. Doña Flors søster, Doña Belles ses dog kun, hvis man ved, hvor hun står. En stak medrejsende danske entusiaster flyder også i billedfeltet

Depotet på CAI 440. Fra venstre 1637, 1635, Doña Bella og 37084. Doña Flors søster, Doña Belles ses dog kun, hvis man ved, hvor hun står. En stak medrejsende danske entusiaster flyder også i billedfeltet

CIA 404 Ciudad Caracas, 1724, Baldwin 53726/1920. 1'D. Bagved 1621 og til højre 1725.

CIA 404 Ciudad Caracas 1724, Baldwin 53726/1920. 1’D. Bagved 1621 og til højre 1725.

CAI 404, Ciudad Caracas, 1538 Baldwin 54230/1920. 1'C1. Maskinen var i drift.

CAI 404 Ciudad Caracas 1538, Baldwin 54230/1920. 1’C1. Maskinen var i drift.

CIA 303 Australia 1716, Henschel 12428/1913. 1'C. Maskinen serviceres.

CIA 303 Australia 1716, Henschel 12428/1913. 1’C. Maskinen serviceres.

På Australia havde de meget mærkværdigt stående. Dette køretøj, der havde blanke hjul og nummeret 4110 har tilsyneladende engang været et 1B damplokomotiv. Bemærk sporskifteviseren. I baggrunden læssede sukkerrørsvogne.

På Australia havde de meget mærkværdigt stående. Dette køretøj, der havde blanke hjul og nummeret 4110 har tilsyneladende engang været et 1B damplokomotiv. Bemærk sporskifteviseren. I baggrunden læssede sukkerrørsvogne.

 

 

Også denne tidligere 1C-damper havde kendt bedre dage. Her var fred, men henne ved damlokomotiverne løb en splittertosset sort mand rundt og troede, at han var guide. Han var god til at gå i vejen. Først, da et hold briter overtog ham, fik jeg set remisen.

Også denne tidligere 1C-damper havde kendt bedre dage. Her var fred, men henne ved damlokomotiverne løb en splittertosset sort mand rundt og troede, at han var guide. Han var god til at gå i vejen. Først, da et hold briter overtog ham, fik jeg set remisen.

Dette køretøj havde næppe været et damplokomotiv, men så snarere ud til at være lavet af noget, en VVS-mand havde haft til overs? Den havde tilsyneladende ikke kørte længe.

Dette køretøj havde næppe været et damplokomotiv, men så snarere ud til at være lavet af noget, en VVS-mand havde haft til overs? Den havde tilsyneladende ikke kørte længe.

 

Krydsning mellem tog tog på sukkerbane nord for Australia. Læssepladsen hed Juanitta. 1716 til venstre er den tidligere viste Henschel. 1513 . CAI 1513 Baldwin 5467/1920 er en 1'D, der tidligere har kørte på både mølle 202 og 213.

Krydsning mellem to tog på sukkerbane nord for Australia. Læssepladsen hed Juanitta. 1716 til venstre er den tidligere viste Henschel. 1513, Baldwin 5467/1920 er en 1’D, der tidligere har kørte på mølle 202 og 213.

CAI 315 Jose Smith Conas 1122, Porter 4437/1909. Den eneste B-koblede damprangermaskine, jeg så. Vi er nu nær feriestedet Varadero.

CAI 315 Jose Smith Conas 1122, Porter 4437/1909. Den eneste B-koblede damprangermaskine i drift, jeg så. Vi er nu nær feriestedet Varadero.

Senere regnede det, men himmelovertrækket dæmpede det stærke luys, så man her ser lokomotivet undervogn. Maskinen er CAI 315, Jose Smith Comas1415, Vulcan 3975/1920. 1'C. En medkørende frisker sig med et bad på tenderen.

Senere regnede det, men himmelovertrækket dæmpede det stærke lys, så man her ser lokomotivets undervogn. Maskinen er CAI 315 Jose Smith Comas1415, Vulcan 3975/1920. 1’C. En medkørende frisker sig med et bad på tenderen.

Foruden damplokomotiverne 1530 og 1531 rummede remisen denne trolje, der var uden data, men mærket 15.

Foruden damplokomotiverne 1530 og 1531 rummede remisen denne trolje, der var uden data, men mærket 15.

Ved siden af stod fruden en normal dræsine og resterne af 4117, der næppe har været et damplokomotiv, men altid et motorlookomotiv, muligvis en Whitaker fra 1941?

Ved siden af stod foruden en normal dræsine også resterne af 4117, der næppe har været et damplokomotiv, men altid et motorlorkomotiv, muligvis en Whitaker fra 1941?

Hjemmesideejeren på CAI 321 Julio Reyes Cairo 4208 mærket CAI 318 Vitoria de Yaguajay. Selv om førerhuset var samlet med flapper, der var bukket om og svejset på, var der formentlig tale om en Vulcan med Catarpillermotor? Det var ikke lige velovervejet at møde op på Cuba i en reklamebluse fra Coca Cola, Men adskillige cubanere prøvede at tigge den af mig, Med den hede på Cuba, brugte jeg mindst én bluse om dagen, så jeg beholdt den.

Hjemmesideejeren på CAI 321 Julio Reyes Cairo 4208 mærket CAI 318 Vitoria de Yaguajay. Selv om førerhuset var samlet med flapper, der var bukket om og svejset på, var der formentlig tale om en Vulcan med Catarpillermotor? Det var ikke lige velovervejet at møde op på Cuba i en reklamebluse fra Coca Cola, Men adskillige cubanere prøvede at tigge den af mig, Med den hede på Cuba brugte jeg mindst én bluse om dagen, så jeg beholdt den.

På CAI 304 Granma holdt 4111 og 4112 i nummerorden. De er formentlig hjemmelavede. Både front- og sideruder er af uens størrelse og antal. Franma, bedstemor var navnet på det skib, er bragte Castro og hans folk til Cuba ved starten af revolutionen.

På CAI 304 Granma holdt 4111 og 4112 i nummerorden. De er formentlig hjemmelavede. Både front- og sideruder er af uens størrelse og antal. Granma, bedstemor var navnet på det skib, er bragte Castro og hans folk til Cuba ved starten af revolutionen.

CAI 304 Granma, 1714, Baldwin 54139/1920. Også her var vi plaget af indfødte forretningsfolk og navnlig - børn samt af briter for hvem fotokultur var en by i Rusland, men nu er de placeret i caboosen. Det havde betalt for toget. Trods alt tak for det. Vi fik jo i hvert fald her bedre fotos.

CAI 304 Granma, 1714, Baldwin 54139/1920. Også her var vi plaget af indfødte forretningsfolk og navnlig – børn samt af briter for hvem fotokultur var en by i Rusland, men nu er de placeret i caboosen. De havde betalt for toget. Trods alt tak for det. Vi fik jo i hvert fald her bedre fotos.

Bent Hansen 4. januar 2015.

 

Dette indlæg blev udgivet i Industribaner, Jernbaner, Rejser og tagget . Bogmærk permalinket.