Cuba. Hersheybanen

Dette indlæg om Hersheybanen er det femte indlæg om Cuba og det fjerde indlæg om jernbaner på Cuba. Det første omhandler Statsbaner. De to næste beretter om sukkerrørsbaner, altså industribaner, og her er to dele: Normalspor og smalspor. Det fjerde indlæg, nedenstående drejer sig om Hersheybanen, omend den også er at betragte som en statsbane, idet alt er statens i et socialistisk land.

Hersheybanen er anlagt af den amerikansk chokoladefabrikant, Milton S. Hershey, 1857 – 1945, der i 1894 stiftede et verdensomspændede firma med mange aktiviteter og med mange navne. For tiden hedder det The Hershey Company, men indtil 2005 hed det the Hershey Foods Corporation. Hershey solgte allerede aktiviteterne på Cuba til et cubansk firma før revolutionen.

I årene 1916 – 18 anlagde firmaets chokoladeafdeling en sukkermølle på Cuba, Central Hershey med et tilhørende større jernbanenet til sukkerrørstransport. Banen var normalsporet og startede med dampdrift, men allerede efter et år blev den elektrificeret. Hovedlinjen med offentlig persontrafik forløb mellem Mantanzas og Casa Blanca, en Havana-forstad. Der har formentlig desuden været persontrafik til Bainoa, San Antonio, Santa Cruz del Norte og Jaruco på i alt 190 kilometer bane. Desuden var der 130 kilometer rene sukkerrørsbaner. Endnu i 2003 var 140 kilometer af Hersheybanen elektrificeret. Det foresvæver mig, jeg også så ellokomotiv på en “ren” sukkerbane?

I forbindelse med Castros revolution nationaliseredes sukkermølle og bane 1960 under navnet Central 205 Camilo Cienfuegos opkaldt efter en af revolutionens store ledere, der levede 1932 – 1959. Han faldt ikke under revolutionen, med faldt ned med en flyver efter sejren. Sukkermølle og bane kørte nu videre, men i statsregi.

Ved mit besøg i 1998 havde banen en for Cuba dengang usædvanlig megen togdrift. Mens de offentlige dieseldrevne jernbaner som regel kun kørte ét eller nogle få persontog hver anden dag på grund af oliemangel, kørte Hersheybanen flere persontog dagligt. Dette var muligt, idet elektricitet kan fremstilles af andet en olie.

Jeg kørte med et persontog fra Mantanzas til møllen i Camilo Cienfuegos. Herfra kørtes i bus det sidste stykke til Havana, idet vi også skulle gå lidt i Hemmingways fodspor, og det kunne vi ikke med toget. I Camilo Cienfuegos så vi banens værksteder, der både reparerede for sukkermøllen og for statsbanerne.

Persontoget var fremført af et aldrende ellokomotiv, og det bestod af to fireskalede rumænskbyggede godsvogne, der var indrettet til personvogne og forsynet med bussæder af plast af ringe kvalitet.

Om mølle og bane i før og efter mit besøg henvises du til nettets talrige andre hjemmesider. Mit indlæg her er således kun et “øjebliksbillede.” Hvis du ønsker flere data på lokomotiverne henvises du ligeledes til nettet.

Hersheybanen udgård fra Havanaforstaden Casablanca. Banen fører midt gennem gaderne, og stationen ligger også midt i gaden. Det aldrende lokomotiv havde manuel hævning af strømaftageren. Da jeg så dette syn, røg det ud af min Cubas beskæftigelsessituation in mente: Nå, det bruger nok engangspersonale!" Jeg havde dog set mændene afbryde strømmen, inden kravlede op på maskinen.

Hersheybanen udgård fra Havana-forstaden Casa Blanca. Banen fører midt gennem gaderne, og stationen ligger også midt i gaden. Det aldrende lokomotiv havde manuel hævning af strømaftageren. Da jeg så dette syn, røg det ud af mig – Cubas beskæftigelsessituation in mente: “Nå, de bruger nok engangspersonale!” Jeg havde dog set mændene afbryde strømmen, inden kravlede op på maskinen.

10.20 toget kom af sted med tyve minutters forsinkelse. Maskinen er FCC 20803, Generel Electric 7689/1920. Casa Blanca havde måske svaret til sit navn, Hvide Huse, men lidt kalk ville nu gøre underværker.

10.20 toget kom af sted med tyve minutters forsinkelse. Maskinen er FCC 20803, General Electric 7689/1920. Casa Blanca havde måske svaret til sit navn, Hvide Huse, men lidt kalk ville nu gøre underværker.

FCC 21201 også fra Generel Electric, men med ukendt byggenummer og -år i Calilo Cienfuegos. Vognene er ombyggede rumænske godsvogne. Toget krydsede her det tog, vi ankom med, der sås på modsatte perronside. Bemærk forbudsskiltet og traktoren!

FCC 21201 også fra General Electric i Camilo Cienfuegos. Vognene er ombyggede rumænske godsvogne. Toget krydsede her det tog, vi ankom med, der ses på modsatte perronside. Lokomotivet er GE 7695/1920. Ombygget 1978 med nyt eludstyr og overbygning og vejer nu 60 t. Det præsterer nu 1200  hp.

Udsigt over depot og værksted. Fra venstre FCC 3008, brill 1919, FCC 20803, FCC 21201, GE 1920, FCC2082, GE 10500/1927 og FCC 51035, en russisk TEM-4K.

Udsigt over depot og værksted. Fra venstre FCC 3008, Brill 1919, FCC 20803, FCC 21201, GE 1920, FCC 20802, GE 10500/1927 og FCC 51035, en russisk TEM-4K.

To af banens originale elektriske lokomotiver, FCC 20803 og 21001. begge fra GE, men uden synlige data.

To af banens originale elektriske lokomotiver, FCC 20803 og 21001. begge fra GE, men uden synlige data.

FCC 20802, GE 10500/1927 med affacet for- og bagende. Pladen oplyste Class B-B – 120/120 – E – 4GE251A. 1200 Volt DC (jævnstrøm.) Bygget hos General Electric Co., Schenectady, N. Y. U.S.A. N. Y. er staten, New York, ikke byen New York.

Dampkran, der muligvis tilhører værkstedet og ikke nødvendigvis Hersheybanen. Den var mærket Industrial Works Builders, Bay City, Mich, 2826/1920.

Dampkran, der muligvis tilhører værkstedet og ikke nødvendigvis Hersheybanen. Den var mærket Industrial Works Builders, Bay City, Mich, 2826/1920.

FCC 3009 og FCC 3008 bygget af Brill 1919. Bemærk, at de ikke er ens. Til Højre FCC 20803.

FCC 3009 og FCC 3008 bygget af Brill 1919. Bemærk, at de ikke er ens. Til højre FCC 20803. 21 vogne anskaffedes af typen.

FCC 3021 og FCC 301?, Brill 1919. Også disse to var i drift.

FCC 3021 og FCC 301?, Brill 1919. Også disse to var i drift.

 

Elektriske motorvogne FCC 3025 og 3027. De var i 1958 (før revolutionen) leveret som dieselhydrauliske motorvogne fra vesttyske Uerdingen til et selskab på Sydcuba. Efterhånden som de hensattes på grund af mangel på reservedele, blev de i Camilo Cienfuegos i årene 1975 – 83 ombygget med dele fra udrangerede Brill-vogne til elektriske motorvogne med numrene 3022 – 3027. Vognvægt 50 t. 50 km/t. De var alle udrangerede i 2003.

FCC 508 og 405. Cubanerne sagde, at de var doneret af Spanien. De havde fået forhøjet strømaftager og ny kofanger, men problemet var dørene i forhold til perronernes højde.

I 1998 fik den tidligere Hersheybane otte brugte enheder fra Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC.) Enhederne blev bygget i 1940’erne af Sarriá i Spanien og er renoveret af samme firma i Barcelona i 1979. FGC er forstadsbaner i Barcelona, og mens Spaniens jernbaner fortrinsvis er bredsporede, er der en del baner rundt om Barcelona, der er smalsporede, hvilket her er normalspor. Cubanerne vidste ikke nøjagtigt, hvor vognen kom fra, men det foresvævede mig vel hjemkommen, at jeg havde et oprindeligt foto af dem i arkivet. Hvis Spanien holdt, var der ikke så mange muligheder andet end Barcelona, hvis normalspor også skulle holde.

Det var dette foto fra ILA Barths af FGC ET 409, der randt mig i hu. Her angivet, at vognene allerede 1990 gik til Cuba, så cubanerne har tygget længe på perronproblemet. Vognene kører efter foto at dømme nu. Til højre FGC ubanemateriel. Foto Günther Barths 1988.

Det var dette foto fra ILA Barths af FGC ET 409, der randt mig i hu. Her angivet, at vognene allerede 1990 gik til Cuba, så cubanerne har tygget længe på perronproblemet. Vognene kører efter foto at dømme nu. Til højre FGC ubanemateriel. Foto Günther Barths 1988.

Mølle CAI 205 Camilo Cienfuegos og risten foran møllen med masser af vogne, både sukkerrørsvogne og almindelige godsvogne.

Mølle CAI 205 Camilo Cienfuegos og risten foran møllen med masser af vogne, både sukkerrørsvogne og almindelige godsvogne.

Sukkerrørstog fremførst af FCC 20807, GE 9923/1925. Lokomotivet her er således FCC og ikke MINAZ!

Sukkerrørstog fremførst af FCC 20807, GE 9923/1925. Lokomotivet her er således FCC og ikke MINAZ!

FCC 51005 med et godstog. I tankvognene er der enten sukkersaft eller olie, i begge tilfælde formentltransporter fra MINAZ? Lokomotivet kørte tidligere på dagen med et banetjenestetog.

FCC 51005 med et godstog. I tankvognene er der enten sukkersaft eller olie, i begge tilfælde formentltransporter fra MINAZ? Lokomotivet kørte tidligere på dagen med et banetjenestetog.

Godsroget, tre tankvogne og en togførervogn. Vadefuglen er formentlig en ansat, men ellers vadede folk over sporene, som det passede dem.

Godstoget med tre tankvogne og en togførervogn. Vadefuglen er formentlig en ansat, men ellers vadede folk over sporene, som det passede dem.

Banekolonnen i sving. På risten i baggrunden står mere interessant materiel, men der var ikke tid til at se på alt. Faktisk var jeg også ret mæt.

Banekolonnen i sving. På risten i baggrunden står mere interessant materiel, men der var ikke tid til at se på alt. Faktisk var jeg også ret mæt. Vi slutter ikke med et dampbillede, da jeg føler, jeg har vist nok, selv om langt fra alle 35 opfyrede damplokomotiver, jeg så, er vist.

Bent Hansen 6. januar 2015.

Dette indlæg blev udgivet i Industribaner, Jernbaner, Rejser og tagget . Bogmærk permalinket.